REGULAMENTUL CONCURSULUI “COSMO PHARM® „Tableta – 2Cool4School”

Concurs pentru promovarea produselor COSMO PHARM

Perioada campaniei: 01.09.2020-31.10.2020

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Concursul CosmoPharm® “Tableta – 2Cool4School” (denumit in continuare „Concursul”), este organizat de către COSMO PHARM S.R.L., cu sediul în București, Calea Călărașilor, nr. 5, bl. 103, sc. 3, ap. 74, sector 3, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/15215/1994, CIF 605303, atribut fiscal RO.
Art.1.2. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Concursul poartă denumirea “Tableta – 2Cool4School”.
Art.2.2. Concursul se va desfăşura în perioada 01.09.2020-31.10.2020, ora 23:59, interval calendaristic denumit în continuare „Perioada de desfăşurare”.
Orice înscriere efectuată dupa data de 31.10.2020 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevazute la art. 1 de mai sus.
Art.2.3. Data de anunțare a câștigătorilor este 03.11.2020. Căștigătorul trebuie să urmărească rezultatele extragerii și să-și revendice premiul prin comunicarea datelor personale către Organizator, iar intrarea în posesia premiului se face până la data de 30.11.2020
Art.2.4. Refuzul de a transmite aceste date și/sau de a primi premiul conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu. În cazul în care premiul nu este revendicat sau acceptat, se organizează o noua tragere la sorți dintre necâștigători.
Art.2.5. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul www.cosmopharm.eu, https://www.facebook.com/CosmopharmRomania si https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/

Articolul 3. PREMII

Art.3.1. Obiectul Concursului îl reprezintă acordarea a unui premiu prin tragere la sorți prin intermediul Random.org, constând într-o tabletă Samsung Galaxy TAB A (2019), 8” , Quad Core, 2GB RAM, 32GB, Wi-Fi, acesta fiind anunțat public pe https://www.facebook.com/CosmopharmRomania și https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/ în data de 03.11.2020 și a unei maști de protecție facială de unică folosință pentru copii, decorată cu cele mai haioase desene, la ORICE comandă care conține minim un produs din gama pediatrică de aici https://www.cosmopharm.eu/categorie-produs/imunitate/imunitate-copii/ .

În cadrul acestui Concurs va fi ales un (1) castigator.

Art.3.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
Art. 3.3 Valoarea premiului consta in 594,99 lei. Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului câștigat. Orice solicitare din partea câștigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă.
Art. 3.5. Validarea potențialilor câștigători ale căror nume de identificare au fost comunicate pe pagina https://www.facebook.com/CosmopharmRomania sau pagina https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/ se va face în următoarele condiții:
– Participantul selectat drept potențial căștigător va comunica datele personale și de contact, până la data de 30.11.2020. Datele personale și de contact vor fi trimise Organizatorului la adresa ce va fi comunicată odată cu afișarea câștigătorilor. Mesajul trebuie sa conțină: numele și prenumele câștigătorului, o copie a documentului de identitate, adresa de livrare a premiului în produse câștigat, un număr de telefon de contact, precum și o adresă de e-mail validă, cât și dovada plății achiziționării de produse din gama IMUNITATE COPII de pe www.cosmopharm.eu în valoare de minim 50 de lei, constând în una sau mai multe dintre variante: bon fiscal, chitanță, extras bancar, dovada plății, confirmare plată.
– Organizatorul va confirma validarea câstigatorilor prin: prin e-mail și/sau telefonic catre participantul selectat a fi câștigător, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii informațiilor de contact de către acesta.
– Dacă în termen de maxim 26 zile lucrătoare de la afișarea numelui/numărului de identificare ale potențialului câștigător pe pagina https://www.facebook.com/CosmopharmRomania sau https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/  nu a fost validat câștigătorul (nu a trimis datele necesare validării în termenul specificat și/sau nu a îndeplinit condițiile de participare și validare), conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.
Validarea înscrierilor și a câștigătorilor va fi facută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.
Art. 3.6. Premiul se acordă în baza unui proces verbal, conform Anexa 1.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.. De acest Concurs beneficiază orice persoană fizică sau reprezentantul unei persoane juridice având domiciliul sau sediul social stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani la data desfășurării Concursului și care activează în mediul on-line, cu excepția angajaților Cosmo Pharm.
Art. 4.2. Concursul va fi organizat pe intreg teritoriul României, prin intermediul paginii oficiale https://www.facebook.com/CosmopharmRomania, https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/ sau website-ului https://www.cosmopharm.eu/ . Orice persoana fizica sau reprezentantul unei persoane juridice care activează în mediul on-line poate beneficia de premiu, conform condițiilor de mai jos:
Art.4.3. Să adauge în coșul de cumpărături produse din gama IMUNITATE COPII de pe www.cosmopharm.eu în valoare de minim 50 de lei, să bifeze căsuța „Particip la concurs! și să achite contravaloarea produselor din coșul de cumpărături. Astfel se înscrie cu datele personale, nume & prenume, adresa de email și accept primire noutăți/ promoții/ newsletter Cosmo Pharm, iar câștigătorul va fi desemnat de către calculator, respectiv prin aplicatia random.org; și anunțat pe https://www.facebook.com/CosmopharmRomania si https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale. MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECŢIE ŞI VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR
5.1. Pentru a se înscrie în mod valid în Concurs, participantul trebuie:
● să respecte toate condițăiile prevăzute la Art.4;
● să confirme că a citit și a înțeles prezentul regulament oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta, respectându-l întocmai.
Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care răspund corect îndatoririlor din Concurs și care oferă datele reale de participare și identificare menționate mai sus.
În cazul în care, în urma verificarilor efectuate de către Organizator rezultă că participarea la Concurs a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus menționat, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a elimina din Concurs acești participanți, ori de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.
5.2. Înscrierea propriu-zisă în Concurs se face prin adăugarea în coșul de cumpărături de produse din gama IMUNITATE COPII de pe www.cosmopharm.eu în valoare de minim 50 de lei, bifarea căsuței „Particip la concurs! și achitarea contravaloarii comenzii coșul de cumpărături.

5.3. Participanții sunt obligați să raspundă cerințelor din postarea oficială a Concursului de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CosmopharmRomania sau https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/  Mai multe Comenzi diferite, mai multe șanse de câștig! In cazul in care vor fi mai multe comenzi de la același participant, vor fi luate în considerare toate bonurile fiscale, chitanțele, extrasele bancare, dovezi de plată, confirmare plată valide.
5.4. După încheierea Concursului, în data de 03.11.2020, va fi ales 1 (un) câștigător (desemnat aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul http://www.random.org/).
Validarea câstigătorului se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.
In maxim 3 zile lucrătoare de la finalul Concursului se va anunța câștigătorul pe pagina alocată Concursului de pe Facebook (https://www.facebook.com/CosmopharmRomania) sau https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/ și printr-un mesaj privat trimis câștigătorului pe adresa de e-mail sau prin apel telefonic pe numărul înscris in comandă.

 

Articolul 6. Limitarea Raspunderii
Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la urmatoarele:
Art.6.1. Pierderile sau deteriorările premiilor;
Art.6.2. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.
Art.6.3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricarei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu oferit de către parteneri și/sau terți.
Art.6.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Art.6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Concursul.
Art.6.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului sau imaginea companiei. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.
Art.6.7.Expedierea premiilor va fi efectuată de către Organizator sau partenerul acestuia la adresa comunicată de câștigător. Taxa de livrare va fi suportată de Organizator.
Art.6.7.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întarziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Facebook.com, fie Instagram.com, fie random.org fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

 Articolul 7. Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
Prezentul Concurs se desfășoară cu scopul promovării produselor COSMO PHARM.

 Articolul 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 8.1. Cosmo Pharm SRL respectă Legea nr. 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul Cosmo Pharm.eu , precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”). Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în Concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Categoriile de date personale prelucrate pot fi: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, date de geolocalizare/date de trafic. Art.9.2. Atunci când un Utilizator se înscrie la un Concurs pe pagina de Facebook a Cosmo Pharm – https://www.facebook.com/CosmopharmRomania sau https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/ va primi comunicări comerciale din partea www.cosmopharm.eu. Pagina de Facebook a Cosmo Pharm – https://www.facebook.com/CosmopharmRomania si pagina https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/ folosesc cookies și Facebook Pixels.
Art.8.2.Accesarea site-ului www.cosmopharm.eu
Art. 8.2.1.Pagina de internet colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații pot include adrese de protocol internet (IP), regiunea sau locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră care accesează internetul, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind folosirea paginii noastre de internet, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați. Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. De asemenea, pagina noastră de internet folosește cookies și Facebook pixels de urmărire, despre care puteți citi accesând www.cosmopharm.eu.
Art. 8.2.2. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. https://www.facebook.com/CosmopharmRomania și www.cosmopharm.eu vor putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.cosmopharm.eu are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.Scopul colectării datelor cu caracter personal poate fi: gestiunea economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice. Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site și pagina de facebook echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a Cosmo Pharm și cu utilizarea și prelucrarea de către Cosmo Pharm, afiliații și colaboratorii acestora, pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare. Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, adresate Cosmo Pharm. https://www.facebook.com/CosmopharmRomania și www.cosmopharm.eu nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a unor astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe www.cosmopharm.eu și https://www.facebook.com/CosmopharmRomania ori https://www.instagram.com/cosmopharm.eu/  pentru niciun fel de prejudiciu.

Articolul 9. Litigii

Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente aparținând sediului social al organizatorului 

Aricolul 10. Intreruperea campaniei promotionale

10.1. Prezentul Concurs vă înceta de drept la data de 31.10.2020, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.
10.2. Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
10.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație, sau în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

Articolul 11. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul Concursului este afișat și disponibil gratuit pe site-ul Organizatorului www.CosmoPharm.eu și la sediul Cosmo Pharm, pe pagina https://www.facebook.com/CosmopharmRomania pe toată perioada de desfășurare a campaniei.
Orice contestare având ca obiect campania promoţională “Tableta – 2Cool4School” poate fi depusă la adresa: COSMO PHARM SRL, Bd. Corneliu Coposu (Calea Călărașilor), nr. 5, bl. 103, sc. 3, ap. 74, sector 3, București sau trimisă pe mail la info@cosmopharm.eu.