REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “COSMO PHARM® ISI FIDELIZEAZA ABONATII LA NEWSLETTER!”

Campania promotionala pentru promovarea produselor COSMO PHARM

S.C. COSMOPHARM S.R.L.

Perioada campaniei: 21 Mai 2018- 10 Iunie 2018

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania “CosmoPharm®  ISI FIDELIZEAZA ABONATII LA NEWSLETTER!” , este organizată de catre COSMO PHARM S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Calea Calarasilor, nr. 5, bl. 103, sc. 3, ap. 74, sector 3, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/15215/1994, CIF 605303, atribut fiscal RO.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea  “CosmoPharm® ISI FIDELIZEAZA ABONATII LA NEWSLETTER Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 21 Mai 2018- 10 Iunie 2018.

Art.2.3. Cadourile vor fi acordate până pe data de 25 Iunie 2018.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă următoarele produsele aflate in portofoliul Cosmo Pharm S.R.L. :

1 PREMIU I  în valoare de 500 lei (fara TVA): Astragalus 30 caps, Ginkgo max 30 caps, MSM 30 caps, L-carnitină 500 mg 30 tb, Probiobaby,,
Omega 3-6-9 ulei de semințe de in 30 caps, Antiartritic, Diabestop

2 PREMII II, fiecare în valoare de 350 lei (fara TVA): Omega 3 Ulei de pește, Omega 3 Ulei de somon, Omega 3 Ulei din ficat de cod, Anticolesterol, B complex, Sirop Vitamina C naturală, Sirop Alergo junior, L-arginină (30 capsule),

3 PREMII III, fiecare în valoare de 200 lei (fara TVA): Ginseng siberian, Imunostim, Calciu lichid, Dino Vita-min, Energy max, Super Lecitina, Magneziu + B6, Memory max, Relax NoStress!, Uroforte.

 

Art.3.2 Campania se poate cumula si cu alte campanii in perioada acordarii premiilor Cosmo Pharm.

Art. 3.3 Valoarea totala a premiilor este de 1800 lei si  consta in produse Cosmo Pharm.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică sau reprezentantul unei persoane juridice având domiciliul sau sediul social stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si care activeaza in mediul on-line, cu exceptia angajatilor Cosmo Pharm.

Art. 4.2 Campania va fi organizata pentru intreaga baza de date de emailuri detinuta, prin intermediul paginii oficiale  https://www.facebook.com/CosmopharmRomania.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Orice persoana fizica sau reprezentantul unei persoane juridice care activeaza in mediul on-line poate beneficia de premii, conform conditiilor de mai jos:

Art.5.1. Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti in momentul participarii la concursurile on-line Cosmo Pharm;

Art.5.2. Sa se inscrie  cu datele personale, nume & prenume, adresa de email si accept primire noutati/ promotii/  newsletter Cosmo Pharm,  castigatorul (castigatorii) va fi  desemnat de catre calculator, respectiv prin aplicatia random.org;

Art.5.3. Premiile constau in produse aflate in portofoliul Cosmo Pharm, in limita a maximum 500 lei/ premiu/concurs.

Art.5.4. Premiile se acorda in baza unui proces verbal, conform Anexa 1.

Articolul 6. Modalitate identificare

O persoana fizica sau juridica poate beneficia de mai multe premii ce fac obiectul acestei campanii de promovare, daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.

Articolul 7. Limitarea Raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

Art.7.1. Pierderile sau deteriorarile premiilor;

Art.7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

Art.7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei sau imaginea companiei.

Articolul 8. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta campanie se desfasoara cu scopul promovarii produselor și a fidelizării clienților COSMO PHARM.

 

Articolul 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cosmo Pharm SRL respecta Legea nr 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Regulamentul GDPR 679/2006. Categoriile de date personale prelucrate pot fi: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala,  date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci cand un Utilizator se inscrie la un concurs pe pagina de Facebook a Cosmo Pharm – https://www.facebook.com/CosmopharmRomania  va primi comunicari comerciale din partea www.cosmopharm.eu doar in masura in care si-a manifestat consimtamantul in mod expres, selectand optiunea corespunzatoare.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. https://www.facebook.com/CosmopharmRomania  si www.cosmopharm.eu vor putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, www.cosmopharm.eu are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal poate fi: gestiunea economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice. Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site si pagina de facebook echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a Cosmo Pharm si cu utilizarea si prelucrarea de catre Cosmo Pharm, afiliatii si colaboratorii acestora, pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 si de catre Regulamentul GDPR 679/2006 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, adresate Cosmo Pharm.

https://www.facebook.com/CosmopharmRomania si www.cosmopharm.eu nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare a unor astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe www.cosmopharm.eu  si https://www.facebook.com/CosmopharmRomania pentru niciun fel de prejudiciu.

 

Articolul 10. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente apartinand sediului social al organizatorului.

Aricolul 11. Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a potentialilor clienti prin mijloace de comunicare corespunzatoare ( mail, telefon, etc).

 

Articolul 12. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit la sediul organizatorului pe toata perioada de desfasurare a campaniei.

Orice contestare având ca obiect campania promoţională ISI FIDELIZEAZA ABONATII LA NEWSLETTER!” poate fi depusă la adresa: SC COSMO PHARM SRL, Bd. Corneliu Coposu (Calea Calarasilor), nr. 5, bl. 103, sc. 3, ap. 74, sector 3, Bucuresti sau trimisa pe mail la info@cosmopharm.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

Proces Verbal

 

Incheiat azi ……../………./……….., intre COSMO PHARM SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Calarasi, nr 5, bl 103, sc 3, ap 74, Sector 3, CUI RO 6058303, nr ONRC J40/15215/1994, in calitate de predator

si ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

sediul/domiciliul …………………………………………………………………………………………………………………..,

CUI/CNP  ………………………………….., BI/CI……., seria ……….., nr. …………………, eliberat/a de ………… ………………………….., telefon ………………………, adresa e-mail ………………………..  in calitate de primitor.

In urma campaniei de promovare a produselor COSMO PHARM, predatorul ofera cu titlu gratuit primitorului  urmatoarele produse:

 

Nr. Crt. Denumire produs Cantitate Valoare totala Seria

 

 

Am predat                                                                                      Am primit

COSMO PHARM SRL